Drak rjú

18. 7. 2015

Patinovaný bronz litý metodou pískové formy. Drak rjú je v Japonsku stejně jako v Číně v množství druhů symbolem všemocnosti a symbolizuje element jang. Spojován s vodou, kterou nosí ze země na oblohu, na jaře stoupá k nebesům a na podzim sestupuje do řek. Určuje směr řek a pramenů, je pánem větru a bouře. Jeho dech se mění v oblaka, přinášející déšť. Bývá zpodobňován s perlou dračího krále tama, přivolávající příliv a odliv a plnící všechna přání, čímž se někdy významově překrývá s buddhistickou perlou omnipotence hódžu.

Komplementární k drakovi je tygr, představující jinový prvek. V šintoismu drak symbolizuje omnipotenci císařského rodu, v buddhismu představuje ochránce božstev. Pár draků zápasících o perlu symbolizuje slunce a měsíc. Pětiprstý drak je v Číně symbolem císaře, v Japonsku se setkáváme převážně se zpodobněním draka se třemi spáry na tlapě. Drak sloužil jako fontánka ke kamennému bazénu před buddhistickou (otera) či šintoistickou (džindža) svatyní pro rituální omytí rukou.

Japonsko, období Meidži (1868-1912). Výška 58 cm.

Fotogalerie

Nové předměty v naší nabídce